måndag, juni 08, 2009

Måste man kunna det här, Tor?

Ankaret släpper man ner på sjöbotten när man vill ligga stilla
utan att förtöja vid land.

Avhåll kallas det när man lägger ett tåg under en knap eller nagel
för att kunna bromsa det.

Barlast är en tyngd i botten som ger fartyget ökad stabilitet.

Beslå segel - Binda ihop seglet när man har tagit ner det, så att
det inte flaxar i vinden.

Bidevind – När man seglar så nära intill vinden som möjligt utan
att seglen fladdrar.

Block - Anordning av trä med en trissa för repet mitt i. Med två
block gör man en talja.

Bogspröt - Den långa spiran som sticker ut i fören.

Bom - Spiran i nederkanten av ett segel.

Bord - Plankorna som bildar fartygets utsida.

Brand - Se Säkerhet.

Bärga - 1) Ta ner segel. 2) Ta upp något ur havet.

Bäring - Vinkeln mellan norr och t.ex. en fyr eller en udde.

Dirk - tåg som ställer in bommen i höjdled.

Distansminut - 1.852 meter. Kallas också sjömil.

Durk - Så heter golvet i en båt.

Däckstjänst - Förtöjning, segelsättning, skotning,
däckrengöring m.m.

Fall kallas de tåg som man hissar seglen med.

Fira - Släppa efter på ett tåg. Dra upp kallas hissa.

Fånglina - Repet i fören på en liten båt.

Försegel - Seglen i fören.

Förtöjning kallas det när man gör fast vid land. Tågen kallas
1. Förända, 2. Förspring, 3. Akterspring och 4. Akterända.

Gaffel - Spiran i övre kanten av ett gaffelsegel. Se Segel.

Gipp - När vinden kommer akterifrån och bommen slår över till
andra sidan.

Hala - Dra i ett tåg. Släppa efter kallas fira.

Hissa - Dra upp med ett tåg. Släppa ner kallas fira.

Hjälpmotor - På 1920-talet installerades hjälpmotor i segelfartygen.
Nu slapp man dra eller ro fartyget i stiltje, men farten blir sämre när
man seglar, eftersom propellern bromsar farten.

Kabyss kallas köket i ett fartyg.

Klo - den del av gaffeln som är mot masten. Se Segel.

Knap - T-format trä- eller metallstycke att fästa rep vid.

Knopar
Bra att kunna:
a) fästa ett tåg - Dubbelt halvslag
b) skarva två tåg - Skotstek
c) göra ett fast öga - Pålstek
d) binda om något, t.ex. ett segel - Råbandsknop
e) hindra en lina att rappa ur - Stoppåtta

Koffernagel - Grov pinne av trä eller metall.

Kransa upp, kvejla upp - Att lägga ihop eller samla upp tågen i
jämna ringar.

Kurs - Vinkeln mellan norr och fartygets färdriktning.

Lanternor - Fartygsljus som visas i mörker.

Lejdare - Stege eller trappa.

Mantåg - Rep att hålla sig fast i.

Nagel - Se Koffernagel.

Navigera - Bestämma var man är och ta reda på vilken kurs man
ska styra för att komma dit man vill.

Peke - Samma som bogspröt.

Pik - Yttre ändan av gaffeln. Se Segel.

Reling - Plankan ovanpå brädgången ("staketet").

Reva - Minska ytan på ett segel.

Riggen består av rundhult och tackling. Skeppen kan vara riggade
som t.ex. jakt, galeas, brigg, eller fullriggat skepp.

Roder - Sitter längst akteröver. Fartyget styrs av rorsman med
hjälp av rodret, rorkulten och ratten.

Rundhult kallas alla spirorna i riggen - master, stänger, rår,
bommar, gafflar m.fl.

Schackel - Bygel av metall som hålls ihop med en skruv.

Segel finns av många slag. Råsegel sitter tvärs över masterna
medan gaffelsegel och stagsegel sitter med sin kant längs master
och stag. Seglen bärgas när man tar ned dem. När man knyter ihop
dem så att de får mindre yta kallas det att reva. Man hissar seglen
med fallen och ställer in dem med skoten.

Ship-shape - Sjömansmässig ordning ombord i skepp och båtar.

Sjögång - Fartyget gungar när det kommer ut på öppna havet. Det
stampar, rullar eller slingrar.

Sjömil - Samma som distansminut, 1.852 meter.

Skot kallas de tåg som man ställer in seglen med.

Skrov kallas fartygets huvuddel, båtens "kropp". Under
vattenlinjen är botten. Sidorna kallas friborden. Skrovets
"revben" kallas spant och plankorna utanpå dem kallas bord.

Skylight - Takfönster, ofta skyddat av metallstänger.

Slacka - Släppa efter eller fira på ett rep.

Spring - Se Förtöjning.

Stag - Vajrar som håller upp master och stänger långskepps.

Stagvända - Vända genom vinden, gå över stag, göra slag. Man
säger först: Klart att vända! och sedan: Ror i lä!

Svaj - Båtar och skepp ligger på svaj när de bara är förtöjda eller
uppankrade i ena änden.

Säkerhet - För säkerhetens skull ska det finnas en mängd
utrustning ombord, t.ex. brandsläckare, livbojar, länspumpar,
livflottar, nödraketer och nödradio. Besättningen måste vara
utbildad.

Tagla - Säkra en tågända med garn, värme eller tejp för att hindra
det att slås upp till en kosvans.

Talja - Två block och ett tåg som löper genom dem.

Tågvirke. Det finns många sorters rep. De flesta är av
syntetmaterial. Vanligast är treslaget och flätat tågvirke.

Vajer (wire) - Rep av stål.

Vant – Stagar masten i sidled. I vanten fästs vevlingarna som
man klättrar på.

Vind - Vinden är den seglande farkostens drivmedel. När vinden
ökar/minskar säger man att det friskar/mojnar.

Vindögat - När man har vinden rätt förifrån ligger man i vindögat.

6 Comments:

At 08 juni, 2009 17:06, Blogger adam said...

Är det mycket att göra där uppe i gruvan? Själv hoppas jag fortfarande på att kunna deltaga. Nytt jobb, kort med folk, kanske måste jobba. Är lite sliten, har gjort 140 timmar på 10 dagar. Håll tummarna.

 
At 08 juni, 2009 21:10, Blogger Thomas Pihl said...

Adam, det kommer inte på tal att du missar seglingen.

Säg till mig om det ser dystert ut så ska jag ta ett snack med din chef Tommy Myllymäki. Han har fortfarande respekt för mig sedan vi (Katrineholms SK) mötte hans lag (Värmbol) i heta Katrineholmsderbyn.

 
At 08 juni, 2009 23:23, Blogger Anders said...

Jahapp, då har vi upplägget för operationen klart:
Alfagruppen går in från söder, lägger rökridåer, skjuter bedövningsgranater och ringer Arbetsmiljöverket.
Amfibiestridsgrupp Sarpen anländer i gummibåt vid T+4 minuter, lokaliserar objektet och startar intravenös öltillförsel under bortförandet.
Lösen: Rädda Adam - död eller ledig

 
At 09 juni, 2009 07:59, Blogger Tor Billgren said...

Faktum är att det där är en alldeles utmärkt lista! Lär er tio om dan, det är inte svårare än franska glosor. För övrigt anser jag att Adam bör deltaga.

 
At 09 juni, 2009 13:27, Blogger Sandra Gustafsson said...

Du glömde "snöre" och "golv".

 
At 09 juni, 2009 17:40, Blogger Anders said...

Nu är du inne på rymdteknik, Sandra.

 

Skicka en kommentar

<< Home